In januari 2016 is Carante een aanbesteding voor vervanging van de huidige IAM oplossingen gestart. Naast Trusted-ID zijn nog 20 partijen verzocht een reactie te formuleren op een Request for Information (RFI). Na de RFI fase zijn 3 partijen uitgenodigd om aanbiedingen op te stellen. Twee partijen daarvan zijn vervolgens geselecteerd om ieder 3 presentaties te doen en Carante een referentie te laten bezoeken.

Carante heeft na afweging van alle resultaten van de marktverkenning, de Request for Information, de demonstraties, leverancierssessies en de referentiebezoeken uiteindelijk besloten om Trusted-ID, opnieuw, te selecteren als IAM partner of choice.

Samen met Trusted-ID zal de bestaande IAM omgeving worden vervangen door een nieuwe omgeving die grotendeels is gebaseerd op Microsoft MIM/FIM componenten aangevuld met Trusted-ID software oplossingen. Deze omgeving zal de basis vormen van de transitie naar de Cloud die Carante heeft ingezet.