Ad Schuurkes heeft een breed opleidingsverleden. Nadat hij eerst een lerarenopleiding en geprobeerd heeft en een tijd Nederlands gestudeerd heeft, is hij uiteindelijk als gediplomeerd onderhoudsmonteur Commerciële Economie gaan studeren. Daarna heeft Ad nog de opleiding Internationale Bedrijfskunde gevolgd aan de Universiteit van Nyenrode (IMBA). Na de opleiding Commerciële Economie is Ad in de IT gaan werken als Commercieel Manager. In 1996, toen Ad voor McAfee Nederland werkte ontmoette hij Darryl, die ook voor McAfee kwam werken. Hun werkterrein bestreek Europa en het Midden-Oosten en zo begon een zeer vruchtbare en vriendschappelijke samenwerking, die met een onderbreking van een aantal jaren opnieuw opgepakt werd in 2005. Ad werkte toen voor een Security system integrator en Darryl voor Trusted-ID. In 2007 zijn Darryl en Ad definitief samen verder gegaan in Trusted-ID.

“Eerlijk gezegd moest ik tot mijn 35e levensjaar niets van IT hebben.”

In de bedrijven waar Ad gewerkt heeft hield hij zich bezig met het commerciële beleid. Ad is niet altijd gek op IT geweest: “Eerlijk gezegd moest ik tot mijn 35e levensjaar niets van IT hebben.” Een gepassioneerde IT docent leerde Ad welke verbindingen er gelegd kunnen worden in de IT en dat het bereik en de diepte veel groter kan worden, ook internationaal: “daar lag mijn passie dus wel.” “Wat mij in hoge mate intrigeert aan Identity & Access Governance is dat wij organisaties helpen een ‘spin’ in haar web te ontwikkelen, die al die verbindingen en dat bereik mogelijk maakt ook buiten de organisatiegrenzen! Dat is elke dag een uitdaging voor ons team en de waardering van onze klanten geeft ons de meeste voldoening.”

 Toegangsbeleid dat organisatieverandering kan consumeren
“IAM heeft een geweldige vlucht genomen en is een relatief onbekend fenomeen. In den beginne heette het nog simpel Identity Management (IDM). Inmiddels is het werkterrein uitgegroeid tot een van de corner stones en vormt daarmee het hart van elk goed beveiligingsbeleid. Het is geëvolueerd tot wat tegenwoordig heet Identity Governance & Administration, hetgeen zoveel betekent als een volledig geïntegreerd toegangsbeleid op basis van Identiteiten en de verantwoording naar alle stakeholders.” Privacy in het algemeen is op dit moment een belangrijk thema en ook Ad bekommert zich daarom: “In het licht van de actuele bedreigingen kan geen organisatie meer zonder een coherent toegangsbeleid, constante en real time monitoring en verantwoording.”

Trusted-ID heeft meer dan 10 jaar ervaring in Identity & Access Management en wij kunnen elke organisatie helpen, ongeacht hoe groot en complex:

  • haar processen in kaart te brengen,
  • een toekomst vast toegangsbeleid op te stellen en
  • de uitvoering end-to-end ter hand nemen.

Ad haalt niet enkel voldoening uit het afsluiten van een project. Hij wil voldaan hebben aan de verwachting van een klant: “Dat is niet altijd gemakkelijk omdat elke organisatie toch weer anders functioneert en soms ook nog niet het Maturity Level heeft bereikt, dat nodig is om een goed toegangsbeleid te formuleren.”

Identity & Access Management is eigenlijk nooit af: “Dat komt omdat een organisatie eigenlijk een levend en steeds veranderend organisme is. Het ultieme doel zou moeten zijn, een toegangsbeleid dat organisatieveranderingen redelijk eenvoudig kan absorberen en consumeren”, zegt Ad: “Onze klanten zijn in het algemeen grote, complexe, en chronisch veranderende organisaties, waarvoor een goed toegangsbeleid absoluut noodzakelijk is en niet in de laatste plaats om de continuïteit van de onderneming te kunnen blijven garanderen.” Dat wil natuurlijk niet zeggen, dat kleinere organisaties niet gediend zijn bij een goed toegangsbeleid. De Cloud maakt het mogelijk voor kleinere organisaties een betrouwbaar en kosten efficiënt toegangsbeleid te implementeren.

Tezamen is bij ons veel meer dan de som der delen
In de beginjaren van Trusted-ID zijn er voornamelijk succesvolle projecten binnen de centrale overheid geweest. Inmiddels is Trusted-ID ook een factor van belang in de zorg en de financiële sector. Ad: “Ik wijd ons succes aan de cultuur die wij samen in de loop van deze tien jaar hebben gekoesterd. We weten niet alles maar samen bedenken we oplossingen voor elk probleem, hoe ingewikkeld ook.” De meesten in het team werken al meer dan vijf jaar samen. Een aantal werkt al tien jaar bij Trusted-ID, nagenoeg net zolang als de oprichter van Trusted-ID,  Darryl. Ad’s visie op de toekomst: “wij worden graag gezien als de absolute expert op het alomvattend gebied van Identity Governance & Administration, voor organisaties groot en klein, Lokaal of Globaal opererend. Daar leven we voor.”