Onze software engineer Andy Tja is twee weken geleden naar Israël afgereisd voor een aantal belangrijke Security workshops. Andy heeft in Haifa kennis gemaakt met Microsoft partners maar ook met klanten. Samen met de partners en de klanten is een gebruikersgroep gevormd en hebben ze feedback gegeven aan Microsoft over hun Security beleid en producten.

Met verschillende Microsoft Product Engineering teams, vergelijkbaar met Product Owners in software development teams, zijn er sessies gehouden waarin gevraagd is welke ideeën er zijn over de Microsoft (Identity) producten. ‘Dat vinden we heel mooi omdat wij als gebruikers van Microsoft producten rechtstreeks feedback kunnen geven en in deze interactieve sessies met de engineers die de producten van Microsoft maken en de roadmap opstellen’. Microsoft heeft vooraf bewust de roadmap niet vrijgegeven om de mening en feedback van de gebruikersgroepen niet te beïnvloeden.

“Er wordt geluisterd naar de feedback”

Een dag na de feedback sessies blijkt dat de Microsoft engineers goed naar de aangekaarte issues en feedback hebben geluisterd. Er worden mogelijke oplossingen gepresenteerd. ‘Natuurlijk kan Microsoft geen release dates of andere zekerheden geven maar wat ons duidelijk wordt is dat er wordt geluisterd naar de feedback die we een dag eerder hebben gegeven’ met als belangrijkste punten:

Microsoft NDA

De derde dag was een echte workshop-dag. ‘We hebben best-practices doorgenomen en deployments uitgeprobeerd; een bijzonder leerzame dag!’

‘In de pauzes heb ik interessante mensen leren kennen en heb ik al het eten opgegeten natuurlijk’.