Select Page

Author: Trusted-ID

IAM in Nederland 

Nederland heeft gelukkig geen harde afrekencultuur. Als er iets tegen de regels in een organisatie plaatsvindt gaan we na constatering het erover hebben. Harde maatregelen worden genomen als echt duidelijk is dat regels bewust zwaar zijn overtreden.

Read More

Waarom is MIM een toekomstvaste IAM-oplossing? 

Aankondigingen dat Microsoft Identity Manager (MIM) “End Of Life” zou zijn per 12 januari 2021 veroorzaakten onrust en zelfs enige paniek bij eindgebruikers. Feitelijk heeft Microsoft aangekondigd dat MIM in “end of mainstream support” is gegaan. Extended support is tot 13 januari 2026 beschikbaar. Dit laatste bracht zaken weer wat tot bedaren.

Read More

IAM als bron voor Continuous Monitoring en de Auditing cyclus

Vrijwel iedere organisatie kent een ICT-controleur (lees: auditor, accountant, fiscus) die periodiek langs komt om te checken of alles nog volgens de regels verloopt. Een paar dagen of zelfs weken voor het bezoek wordt een deel van de organisatie bevraagd en verzocht informatie te verzamelen en op te sturen. Dan komt de controleur, soms vergezeld door een aantal juniors; die gaan beoordelen of “het allemaal wel klopt”. Of, komen ze nog wel?

Read More
  • 1
  • 2